Welkom!

Ben je werkzaam op een basisschool en vind je het soms lastig om voor het onderwerp klimaatverandering passende lessen te vinden? Op deze site vindt u verschillende lessen en projecten over het thema: Klimaatverandering. 

Wie zijn wij?

Wij zijn vijf enthousiaste PABO studenten van NHL Stenden, die vanuit de Groene Burgemeester van Groningen, de opdracht hebben gekregen om klimaatverandering meer te bespreken in het basisonderwijs, want het is belangrijk dat de leerlingen ambassadeur worden tegen de klimaatverandering in de wereld!

 

Wat kunt u op deze site vinden?

Op de site speciaal voor het onderwerp klimaatverandering in de klas kunt je vinden:

  • De leerlijn klimaatverandering, waardoor doelen zichtbaar worden over dit onderwerp. De doelen zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling.
  • Inspiratie lessen over het thema klimaatverandering die u zo kunt gebruiken in de les.
  • Lessen klimaatverandering gemaakt door pabostudenten.
  • Lesmaterialen over klimaatverandering inclusief leskist.
  • Het belang van ambassadeurschap wordt aan u uitgelegd, dit zodat je er een beter beeld bij krijgt en ziet wat het belang van goed ambassadeurschap inhoudt.
  • Projecten die je met de hele school kunt uitvoeren om klimaatverandering tegen te gaan. 
  • Boeken over het thema klimaatverandering die je in de les kan gebruiken.

Maak jouw eigen website met JouwWeb